Request service Repair status Prices Log in B2B About us Contact

Language

polski English

POLITYKA PRYWATNOŚCI

´╗┐

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest 1CORE.PL sp. z o.o. z siedzib─ů w Krakowie, ul. Zamoyskiego 81 KRS 0000807133, wyst─Öpuj─ůca dalej jako Spó┼éka. W razie jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci mo┼╝esz si─Ö z nami skontaktowa─ç wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres e-mail kontakt@1core.pl lub poczt─ů tradycyjn─ů na adres Spó┼éki.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania


B─Ödziemy przetwarza─ç Twoje dane osobowe w nast─Öpuj─ůcych celach:

 

1)    prowadzenie marketingu, je┼╝eli wyrazi┼ée┼Ť na niego zgod─Ö (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE inaczej zwane Ogólnym rozporz─ůdzeniem o ochronie danych lub RODO;)

2)    udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO);

3)    realizacji warunków zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

4)    wype┼énienie przez nas obowi─ůzków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

5)    ustalenie i dochodzenie roszcze┼ä (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

6)    przeciwdzia┼éanie wy┼éudzeniom (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

7)    prowadzenie analiz dotycz─ůcych sprzeda┼╝y i korzystania z naszych us┼éug (co stanowi uzasadniony interes przedsi─Öbiorstwa) oraz przedstawiania naszych produktów i oferowania naszych us┼éug (na podstawie art. 1 lit. f) RODO).


Okres przechowywania danych osobowych


Twoje dane osobowe b─Öd─ů przez nas przetwarzane przez okres wynikaj─ůcy z ustawie┼ä Twojej przegl─ůdarki internetowej, dotycz─ůcych plików cookies, do czasu usuni─Öcia danych w przypadku rejestracji konta Klienta, przedawnienia roszcze┼ä wynikaj─ůcych z zawartych umów oraz wymagany przepisami prawa.


Odbiorcy i ┼║ród┼éa danych osobowych


Twoje dane osobowe b─Öd─ů przekazywane dostawcom us┼éug, z których korzysta Spó┼éka przy prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci. Takie podmioty b─Öd─ů przetwarza─ç Twoje dane wy┼é─ůcznie na podstawie umowy zawartej z nami, zgodnie z naszymi poleceniami.


Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich


Twoje dane osobowe domy┼Ťlnie nie s─ů przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym w szczególnych przypadkach dane mog─ů by─ç przesy┼éane do krajów trzecich (poza EOG), gdy jest to konieczne do wykonania stosunku zobowi─ůzaniowego, jest wymagane przez prawo lub je┼Ťli otrzymali┼Ťmy na to Twoj─ů zgod─Ö.


Prawa osoby, której dane dotycz─ů


W zwi─ůzku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przys┼éuguje Ci prawo do:

1)    dost─Öpu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania;

2)    ┼╝─ůdania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia;

3)    sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze wzgl─Ödu na szczególn─ů sytuacj─Ö, gdy przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu administratora;

4)    uzyskania z naszej strony interwencji ludzkiej w sprawie decyzji podejmowanej w sposób w pe┼éni zautomatyzowany;

5)    przenoszenia Twoich danych, o ile b─Ödzie to technicznie mo┼╝liwe, przy czym uprawnienie nie dotyczy danych stanowi─ůcych tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa lub prawnie chronionych;

6)    wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych, tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.


Prawo wycofania zgody


W sytuacji, gdy podstaw─ů przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania w ka┼╝dym momencie (z zastrze┼╝eniem, i┼╝ odwo┼éanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem). Tak─ů zgod─Ö mo┼╝esz wycofa─ç poprzez przekazanie o┼Ťwiadczenia poczt─ů tradycyjn─ů na adres Spó┼éki lub poprzez adres e-mail kontakt@1core.pl lub telefonicznie pod numerem 12 432 44 40.


Obowi─ůzek podania danych osobowych


Pami─Ötaj, i┼╝ podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezb─Ödne do realizacji umowy. Je┼╝eli nie zdecydujesz si─Ö na podanie danych, nie b─Ödziemy te┼╝ w stanie udzieli─ç odpowiedzi na Twoje zapytanie.COOKIES


 "Ciasteczka” ("Cookies") - Informacje przechowywane automatycznie na Pa┼ästwa komputerze

Podczas przegl─ůdania naszej strony internetowej, mo┼╝emy przechowywa─ç pewne dane na komputerze klienta w postaci "ciasteczek” ("cookies”) w celu automatycznego rozpoznania Pa┼ästwa komputera podczas nast─Öpnej wizyty na naszej stronie. "Ciasteczka” mog─ů nam pomóc na wiele sposobów, na przyk┼éad aby dostosowa─ç nasz─ů stron─Ö do potrzeb u┼╝ytkownika lub przechowywa─ç has┼éo aby zaoszcz─Ödzi─ç Pa┼ästwa czas na wprowadzaniu go za ka┼╝dym razem gdy wymagane jest zalogowanie. Je┼╝eli klient nie ┼╝yczy sobie otrzymywa─ç "ciasteczek”, nale┼╝y skonfigurowa─ç przegl─ůdark─Ö internetow─ů, aby usuwa┼éa wszystkie "ciasteczka” z dysku twardego komputera, blokowa┼éa wszystkie "ciasteczka” lub ostrzega┼éa przed zapisaniem "ciasteczka” na komputerze.


1)    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ┼╝adnych informacji, z wyj─ůtkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

2)    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi─ů dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.

3)    Pliki cookies wykorzystywane s─ů w celu: 

´Çş    dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie U┼╝ytkownika Serwisu i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;

´Çş    tworzenia statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci;

´Çş    utrzymanie sesji U┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki której U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa.

4)    W ramach Serwisu stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta┼ée” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s─ů plikami tymczasowymi, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). „Sta┼ée” pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.

5)    W ramach Serwisu stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje plików cookies:

´Çş    „niezb─Ödne” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z us┼éug dost─Öpnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj─ůce pliki cookies wykorzystywane do us┼éug wymagaj─ůcych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

´Çş    pliki cookies s┼éu┼╝─ůce do zapewnienia bezpiecze┼ästwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu┼╝y─ç w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

´Çş    „wydajno┼Ťciowe” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

´Çş    „funkcjonalne” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce „zapami─Ötanie” wybranych przez U┼╝ytkownika ustawie┼ä i personalizacj─Ö interfejsu U┼╝ytkownika, np. w zakresie wybranego j─Özyka lub regionu, z którego pochodzi U┼╝ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl─ůdu strony internetowej itp.;

´Çş    „reklamowe” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce dostarczanie U┼╝ytkownikom tre┼Ťci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa┼ä.

6)    W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy Serwisu mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika Serwisu. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).

7)    Operator Serwisu informuje, ┼╝e ograniczenia stosowania plików cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronach internetowych Serwisu.

8)    Pliki cookies zamieszczane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog─ů by─ç równie┼╝ przez wspó┼épracuj─ůcych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9)    Wi─Öcej informacji na temat plików cookies dost─Öpnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przegl─ůdarki.This website uses cookies to provide you the sweetest experience. More details.

Accept all